stichting weidegang

Welkom op de website van Euro Koe IDEE!

Het melkvee adviesbureau van Henry van Ittersum voor ondernemers die altijd op zoek zijn naar rendement, durven veranderen, en een eigen koers varen.

Een onafhankelijk melkvee advies helpt u meer rendement uit uw bedrijf te halen. Opbrengstverhoging, kostprijsbeheersing en arbeidsbesparing staan in een mixstrategie garant voor een hogere bedrijfswinst.

Zoekt u meer rendement in de melkveehouderij?

Euro Koe IDEE haalt meer rendement uit uw melkveestapel, melkquotum , grond, arbeid en gebouwen.

Wij coachen u en uw adviseurs, met uitdagende doelstellingen en duidelijke plannen van aanpak, zodat het koe/bedrijfs rendement op een hoger plan komt. Euro Koe IDEE praat niet veel maar luistert. Door procescoaching blijft het goede behouden en gaat innovatie/vernieuwing op een wijze dat u begrijpt.

Euro Koe IDEE is specialist op het gebied van melkveevoeding en saldoverbetering en heeft kennis op het gebied van:
 • Bedrijfsspecifieke excretie (BEX)
 • Beoordeling / bespreking technische kengetallen boekhouding
 • Voerjaarplanning
 • Studiegroepbegeleiding
 • Workshops over vele onderwerpen
 • Inleidingen
 • Voeradvies melkvee
 • Gemengd voeren (TMR, Flatfeeding, Fase voedering, Droogstand ect.)
 • Mengkuilen
 • Diergezondheid
 • Saldo coachen
 • Mineralen advies (vitamines en sporenelementen)
 • Mestwetgeving en Bemestingsplan (LNV erkend)
 • Economische analyse voeding


Euro Koe IDEE geeft d.m.v. sterkte en zwakte analyses, bedrijfsplannen en persoonlijke gesprekken adviezen over:
 • Melkquotumaankoop?????
 • Voersystemen
 • Arbeidsorganisatie
 • Bedrijfsuitbreiding
 • Aankopen grond
 • Bedrijf verplaatsing
 • Hypotheek aanvraag/vergelijking


Nieuwsgierig geworden? Neem dan contact met ons op
Voor de pagina ADVIES-tools klik hier..

Door innovatieve Ideeën meer euro's rendement uit uw melkkoeien.

Bent u de strategische ondernemer, die doelgericht werkt aan de toekomst en koe-rendement. Dan is Euro Koe IDEE de coach die u helpt en uitdaagt met het verleggen van uw grenzen.

Hoe werkt Euro Koe IDEE?

Kijk voor foto's en tekst op Website Boerderij. Op de website van de Boerderij staat al sinds 18 Januari 2010 een mooie reportage over een bedrijfsbezoek bij Sjaak Brouwer te Bunde (zie ook website fam. Brouwer/Westebring)
Je krijgt een indruk over de werkwijze van Euro Koe IDEE. Aangezien op elk bedrijf de problematiek en doelen anders zijn, blijft het slechts een indruk en moet u ons toch persoonlijk uitnodigen om te ervaren wat er bij u mogelijk is.

Vakmanschap krijgt extra rendement als het aan de juiste omstandigheden wordt aangepast.

Een goede vakman is lang niet altijd een goede ondernemer. Wilt u als ondernemer het juiste vakmanschap toepassen? Mail ons dan!

Koe-rendement is een mix van:

Melkveesaldo
Grond/Kapitaal
ArbeidHoe veranderen van koers!

Wie het aandurft om te vernieuwen, moet vaak eerst afscheid nemen van z'n huidige strategie.
Euro Koe IDEE kijkt mee met u en uw adviseurs.Ondanks korte termijn teleurstelling nieuwe strategieën realiseren.  Vernieuwen:

Saldo
Bewerkingskosten
Arbeid
Langetermijn strategie